Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny

tjenester

Tjenestene på FunkisHuset er gratis.

Du trenger ikke avtale på forhånd for å komme hit. Vi hjelper til med kontaktetablering til det øvrige hjelpeapparatet. Vi driver også individuell oppfølging de dagene vi ikke har åpent hus. Annenhver uke er FunkisHuset på "hjul" og tilbyr tjenester på botilbud i Sola, Time og Hå kommune.
 
Her er noen av tjenestene vi kan tilby:
 

Helsetjenester

 • Samtale og vurdering
 • Sårstell
 • Ulike vaksiner - Twinrix (hepatitt A og B) og influensa
 • Oppfølging av medikamentell behandling
 • Kunnskapsformidling om helserelaterte tema
 • Tilbud om helseundersøkelse
 • Informasjon og oppfølging i forhold til utredning og behandling av hepatitt C

Flere helsetjenester

 • Lege onsdager kl. 13.00-15.00
 • Time hos gynekolog
 • Graviditetstest og utdeling av prevensjon
 • Samarbeid med fastleger, legevakt og SUS

Førstehjelp og overdoseberedskap

 • Overdoseforebygging
 • Oppfølging etter overdose på dagtid
 • «Switch» – utdeling av folie for røyking av heroin
 • Opplæring og utdeling av Nalokson nesespray
 • Opplæring i førstehjelp for brukere og ansatte i kommunene
   

Hygiene og ernæring

 • Dusj og brukte klær
 • Vask av klær
 • Hygieniske artikler
 • Varm mat mandag, onsdag og fredag
 • Smoothie og vitamintilskudd
 • Tannpleier en dag i måneden
 • Etablere kontakt med tannlege evt. følge

Smitteforebygging

 • Utdeling av rene sprøyter annet brukerutstyr
 • Returordning for brukte kanyler
 • Kunnskapsformidling om aktuelle sykdommer,smittekilder og smitteveier
 • Fokus på «Switch» your habit – alternative inntaksmåter

Sosiale Tjenester

 • Sosialfaglig råd og veiledning
 • Informasjon om muligheter for behandling
 • Etablere kontakt med andre i hjelpeapparatet
 • Veiledning ved skriving av søknader m.m
 • PC, telefon, aviser og tidsskrifter
 • Arrangere sosiale og kulturelle aktiviteter 

Å P N I N G S T I D E R


Åpent hus mandag, onsdag og fredag kl 11.00 - 14.00.

Individuelle avtaler kan gjøres utenom åpningsidene

Personalet er tilstede mellom

kl. 08:00 - 15:00 alle hverdager

Lege på huset onsdager kl. 13:00-15:00
line
_DSC2961
_DSC2967

O R G A N I S A T O R I S K E R A M M E R

Stiftelsen Huset er en privat stiftelse som eies av de seks stiftelseskommunene
Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Styret består av representanter fra de seks stiftelseskommunene, ansattes representant,
LMS Sandnes, Helse Stavanger HF og Blå Kors Norge. I tillegg har Sandnes kommune og Trones bydelsutvalg
en observatør hver. Tilbudet finansieres hovedsakelig med driftstilskudd fra de seks stiftelseskommunene,
men stiftelsen er også avhengig av andre økonomiske bidrag som legat og gaver.
 
line

“Eg har gått heila livet mitt og trodd eg har hata havragrød, men det e jo skamgodt.”

― Bruker av Funkishuset