Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny

Velkommen til oss

Om oss

 
Målet vårt er å bedre helsetilstand og livskvalitet for personer med rusrelaterte utfordringer over 18 år. Redusere risiko for overdose og overdosedødsfall.

Et gatenært tilbud med lav terskel for kontakt. Åpent hus mandag, onsdag og fredag fra klokken 11.00-14.00. Alle tjenester er gratis.
Personalet er tilstede mellom 
kl. 08:00 - 15:00 alle hverdager.

Ingen henvisning eller timebestilling.

Vi er fleksible og tar utgangspunkt i den enkeltes behov.
 

Organisatoriske rammer

Stiftelsen Huset er en privat stiftelse som
driver FunkisHuset. I styret sitter representanter fra de fem stiftelseskommunene,
Ivareta (pårørende), Helse Stavanger HF, Blå Kors Norge,
A-larm (bruker- og pårørendeorganisasjon), Sandnes Helselag og en representant for de ansatte.

I tillegg har Sandnes kommune og Områdeutvalget Sentrum en observatør hver. 

3,5 årsverk fordelt på tre 100% og en 50% stillinger.

Tilbudet finansieres med tilskudd fra de fem stiftelseskommunene, men vi er også avhengige
av gaver og andre tilskudd.

 

Bakgrunn


Pårørende til personer med rusrelaterte utfordringer på Jæren var initiativtagere og pådrivere for å få etablert et lavterskel helsetilbud på nord Jæren. De drev aktiv lobbyvirksomhet i flere år før det i 2003 ble etablert en stiftelse som fikk navnet Stiftelsen Huset. Da gikk seks kommuner sammen i et spleiselag med Rogaland Fylkeskommune og Helse Stavanger HF for å etablere et lavterskel helsetilbud.

Rogaland fylkeskommune trakk seg ut
av samarbeidet i 2005. De seks kommunene som var med i samarbeidet er
Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og
Hå. Time trakk seg ut fra samarbeidet i 2023. Tilbudet ble lokalisert i et funkishus
i Eidsvollgate 45 i Sandnes og fikk
navnet FunkisHuset. Tilbudet åpnet
dørene for personer med rusrelaterte utfordringer 4 mai 2004.

B I D R A G S Y T E R E

Vi er svært takknemlige for bidrag både fra privatpersoner, private organisasjoner og bedrifter

Ulike bidrag kan være brukte klær og sko, mat og pengegaver.
Vipps til 17784 // Kontonr. 2801.49.95783

Funkishuset_DSC2654

Funkishuset er endelig grasrotmottaker!

Vi håper du vil gi din Grasrotandel til oss 💚

Gjennom Grasrotandelen kan du være med å dele ut noe av Norsk Tippings overskudd til et valgfritt lag eller forening.
Dette er enkelt og helt gratis for deg som spiller. Vi er nå godkjent i Frivillighetsregisteret og Grasrotandelen.
 
Prøver du lykken med tipping innimellom så kan du nå velge å gi din Grasrotandel til Funkishuset.
Pengene betyr mye for oss og kommer godt med i vår daglig drift da vi er avhengig av støtte.
 
Fremgangsmåte:
Logg inn på appen/nettsiden og velg oss som grasrotmottaker ved å søke opp Stiftelsen Huset.
_DSC2965
_DSC2973

MÅLSETTING

Bedre helsetilstand og livskvalitet for personer med rusrelaterte utfordringer over 18 år.
Redusere risiko for overdoser og overdosedødsfall.
Et gatenært tilbud med lav terskel for kontakt. 


Ingen henvisning eller timebestilling.
Vi er fleksible og tar utgangspunkt i den enkeltes behov for hjelp. 
line

“Jeg er så glad jeg kan gå her. Dette er jo hjemmet mitt.”

Bruker av Funkishuset