Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
Funkishuset_DSC2650

Rusfaglig Forum ved Funkishuset 2017

Rusfaglig Forum 2017, tirsdager kl. 09.00-11.00 på Funkishuset. 
Et undervisningstilbud til ansatte i Sandnes, Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Sola kommune.
 

17. Januar – «Rus og helse- i det lange løp»

Torgeir Gilje-Lid, fastlege og spesialist i allmennmedisin, doktorgrad på alkoholrelaterte helseproblem i allmennpraksis.
 

28. Februar – «Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland, informasjon om tilbudet"

Kristin Eide- Olufsen, adm lege ved Voldteksmottaket for Sør-Rogaland/ Legevaktslege ved Stavanger legevakt m.fl
 

28. Mars – «De nye psykoaktive stoffene»

Tone Kristin Risdal, lege ved Rogaland A-senter. Under spesialisering innen Rus- og avhengighetsmedisin.
 

23. Mai – «Tvang og omsorg i rusfeltet. Hva sier lovgivningen, og hvilke verdier ligger til grunn for reguleringen?»

Solveig Riska Hodne, Jurist med spesialisering innen helserett. Universitetslektor ved institutt for helsefag ved UIS. Hun er også utdannet fysioterapeut og har arbeidet 10 år i helsesektoren. 


5. September - Narkotikabruk på gateplan 

Presentasjon av langtidsoppfølging v/ seniorforsker Linn Gjersing ved Folkehelseinstituttet


19. September – Spiseforstyrrelser

Elisabeth Winterhus Bakken, psykolog ved Enhet for spiseforstyrrelser, Sola DPS
 

17. Oktober – «Musikkterapi og rusbehandling»

Tarjei Øverlid, Musikkterapeut/Ruskonsulent. Fagteam Rus.
 

Kvinner og rus - UTSATT TIL 2018

Anne Kristin Klungtveit, Avdelingsleder ved behandlingsavdelingen ved Rogaland A senter. Hun er utdannet sykepleier, og har i tillegg gestaltterapi utdanning, samt videreutdanning i Familieterapi.

Velkommen