Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
bloggivest_860x400_thomas_s_svendsen

Rusfaglig Forum tirsdag 6. november

Tirsdag 6. november 2018 kl 09.00-11.00 inviterer vi til nytt Rusfaglig Forum, hvor Thomas Solgård Svendsen kommer og har foredraget «Stayer-studien – ting blir bedre, men det tar tid» for oss.

Thomas er ansatt i KORFOR (regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) som forsker og ved Universitetet i Stavanger som foreleser og veileder.

Han har siden 2012 arbeidet med Stayer-studien som skal følge brukere i 10 år. Han kommer til Rusfaglig forum for å presentere studien fram til i dag.

Velkommen!