Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
Fact4%20(1)

Rusfaglig Forum tirsdag 28. januar

Tirsdag 28. januar 2020 kl 09.00-11.00 inviterer vi til nytt Rusfaglig Forum, hvor sosionom Karianne Borgen kommer for å holde foredrag.


«En dør inn TSB Helse Stavanger» – etablering av Inntak- og oppstartsteam i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling. Innleder er Karianne Borgen, sosionom, rådgiver i ARA, implementeringsansvarlig pakkeforløp TSB, nå
prosjektleder i Inntak- og oppstartsteam. Hun forteller om bakgrunn for utviklingsprosjektet, målsetting og mandat, erfaringer så langt.

Velkommen.