Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
bloggivest_860x400_brita_mauritzen_nc3a6ss

Rusfaglig Forum tirsdag 22. januar

Tirsdag 22. januar 2019 kl 09.00-11.00 inviterer vi til nytt Rusfaglig Forum, hvor Brita Mauritzen Næss kommer og holder foredrag om det nye pakkeforløpet for psykisk helse og rus som trer i kraft fra 1. januar 2019.


Brita er utdannet sosionom  for over 20 år siden. og har en master i sosiale studier. Hun jobber som rådgiver i Helse Vest i 6 år, hovedsakelig med rusfeltet. Før det har hun jobbet 10 år i Stavanger Kommune, på sosialkontor, bestillerkontor og som rådgiver i stab levekår (også der med fagområde rus). Brita har også jobbet 3 år i barneverntjenesten i Sandnes.

Velkommen!