Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
Sverre%20Nesva%CC%8Ag_jpg%20(rw_largeArt_1201)

Rusfaglig Forum tirsdag 10. mars

Tid og sted: Tirsdag 10. mars på Menighetssenteret.
Hvem kommer: Rusforsker og professor Sverre Nesvåg har innlegg om «Rusreformutvalgets anbefalinger og betydning for rusfeltet».


Sverre var med i utvalget som i løpet av to år utarbeidet et forslag til rusreform, på oppdrag av regjeringen.
 
I desember ble utvalgets konklusjoner levert i en rapport, hvor konklusjonen er at Norge bør gå for en avkriminalisering av rusmidler.
 
Nå er forslaget ute på høring, frem til 2 april. Hvordan er dette tenkt gjennomført i praksis?