Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
Funkishuset_DSC2652

Rusfaglig forum

  • Arrangeres 5-6 ganger i året på FunkisHuset
  • Tirsdager kl. 09.00 til 11.00
  • Et forum for undervisning og erfaringsutveksling på rusfeltet
  • Eksterne forelesere
  • For våre samarbeidspartnere i stiftelseskommunene som arbeider med barnevern, rus og psykiatri samt andre inviterte aktører på rusfeltet
  • Invitasjon sendes ut
  • Vi tar imot tips om tema og forelesere
  • Eksempel på tema for undervisning; 
Foredrag i 2016:

Januar 
Vold og seksuelle overgrep mot utsatte grupper v/ Elisabeth Vorland, leder for Forebyggende avsnitt, Sandnes politistasjon.
 
Mars     
Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker v/ Ellen Ramvi og Birgitta Haga Gripsrud fra Universitetet i Stavanger.
 
April      
Straffegjennomføring i samfunnet v/ Jorid A. Teien ass. Friomsorgsleder i Rogaland.
 
Mai         
Terskler i lavterskeltilbud på rusfeltet v/ Marit Edland-Gryt og Astrid Skartveit                 
                 
September
Dop, kropp og sinn - Konsekvenser og behandling etter bruk av anabole-androgene steroider v/ Cathrine Kleppe- Rock-team, Time kommune og Berit Flemsæter-K 46, Stavanger kommune
 
Oktober
Pårørende som en ressurs og Barns behov som pårørende v/ Unni Aase Selstø og Solveig Fjemestad fra Veiledningssenteret i Sandnes.
 
November
Forekomst og konsekvenser av søvnvansker blant rusmiddelavhengige v/ Sverre Nesvåg, forskningsleder ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning)