Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
Rusfaglig%20forum

Velkommen til Rusfaglig Forum 18. april 2023

«PRESENTASJON AV TO BEHANDLINGSTILBUD INNEN TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)»
FOTO: Anne Kristin Klungtveit og Kristin Sanne Mohn

Velkommen til RUSFAGLIG FORUM med tema: «PRESENTASJON AV TO BEHANDLINGSTILBUD INNEN TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)»

Vi får en presentasjon og status på to av Helse Vest sine behandlingstilbud i vår region. Kristin Sanne Mohn er Enhetsleder på Veksthuset Helse Stavanger HF og skal fortelle om hvordan de har endret tilbudet fra terapeutisk samfunn til døgnbehandling for personer med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse med vekt på (komplekse) traumer. Anne Kristin Klungtveit er Enhetsleder ved Tyrilisenteret Stavanger. Hun presenterer modell, behandlingsfilosofi og målgruppe for det nyetablerte senteret som åpner i Mai i midlertidige lokaler i Sandnes.

Påmelding til post@funkishuset.no

Tirsdag 18. APRIL
kl. 09.00 til 11.00
Sted: Menighetssenteret rett over gata fra funkishuset,
eidsvollgata 44 .