Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
Screen%20Shot%202017-08-21%20at%2016_12_16

Velkommen til konferanse

Overdose kan forebygges

Tid: 12. september 2017
Sted: Thon Hotel Maritim Stavanger
(Kongsgaten 32)


Arrangør: Kriminalomsorgen sør-vest, Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, Funkishuset og Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus) ved Rogaland A-senter

Tema: Hvordan kan overdoser forebygges?
Mål: Øke kunnskapen om overdoseforebyggende tiltak gjennom erfaringer, prosjekter og forskning.

Målgrupper: Ansatte i Rogaland-kommunene, fengsel, rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, ungdomspsykiatri, LAR, politi, brukerorganisasjoner og brukere og andre interesserte.

Pris og påmelding:
Deltakeravgift: Gratis.
NB! Vær oppmerksom på at påmelding er bindende. Avmeldinger etter fristen vil bli fakturert med kr 500.-. Man kan evt. la en kollega benytte plassen.

Påmeldingsfrist: innen 4. september 2017
Påmelding via direkte link til kurset på Rogaland A-senters nettsider.

Deltakere: Det er plass til 110 personer, første mann til mølla gjelder!
 

Program torsdag 12. september 2017


08.30 - 09.00: Registrering, kaffe

09.00 - 09.15: Åpning v/ regiondirektør Agnes S Inderhaug, Kriminalomsorgen region Sørvest

09.15 - 09.45: Erfaringer fra et brukerperspektiv v/ Hilde og Christer, Askildsen, A-larm

09.45 - 10.00: Pause

10.00 - 11.00: Overdosedød etter løslatelse fra fengsel v/Thomas Clausen, SERAF

11.00 - 11.30: Samarbeid om glippsone v/Tilbakeføringskoordinator, Kriminalomsorgen Merethe Bauge

11.30 - 12.30: Lunsj

12.30 - 13.30: Tryggere bruk av rusmidler v/ Jørgen Bramnes Nasjonal, kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP)

13.30 - 13.45: Pause

13.45 - 14.10: Lokale forhold og utfordringer med særlig fokus på stoffet fentanyl v/ John Brunvær Sandnes Politistasjon

14.10 - 14.30: Erfaringer fra pårørende v/ Mette Gjermundsen

14.30-14.50: Overdoseforebyggende tiltak på lavterskeltilbud og erfaringer med Nalokson nesespray v/Nina Gundersen, Stasjonen og Ragnhild Klungtveit, Funkishuset

14.50-15.00: Avslutning v/ Ellen Aarre Fylkesmannen