Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
5b974e1e-4d3f-4690-b49b-804fcf30a43f

Ubudne gjester ble gode naboer

Da FunkisHuset skulle etableres var naboene hysteriske. I dag setter de pris på det gode naboskapet og får Funkisprisen for sine positive holdninger til brukerne av huset.
I 2004, da FunkisHuset kom til Eidsvollgata i Sandnes, ble det arrangert informasjonsmøte. 100 personer møtte opp.

— Folk var hysteriske da naboene var samlet for å få informasjon. Selv var jeg veldig skeptisk. Ingen ønsket at FunkisHuset skulle etablere seg i vårt nabolag, sier nabo Åge Osland.

Naboene var redde for at bruk og omsetning av narkotika skulle bre om seg i nabolaget. De fryktet at sprøytespisser skulle flyte, og at narkomane ville bryte seg inn i husene deres.

— I ettertid ser vi at det har gått bra. Jeg er imponert over hvor lite problemer det har ført med seg, forteller nabo Åge Osland.

Han sitter i Naboutvalget som tildeles Funkisprisen for 2014. Prisen går til personer eller institusjoner som har gjort seg bemerket med positive holdninger til FunkisHusets brukere, og dermed bidratt til å heve livskvaliteten for rusmiddelavhengige.

— Jeg ble sjokkert over at vi, naboene, får prisen. Jeg kunne gjerne hatt hele gaten med slike stiftelser om de oppfører seg som på FunkisHuset. De har blitt helt vanlige naboer for oss, sier Osland.

Motstand og skepsis

— Gjennom avisreportasjer, leserinnlegg, samtaler, brev til kommunen og klage til Fylkesmannen ble frykten for brukerne uttrykt, minnes daglig leder Åse Odland ved FunkisHuset.

Hun forteller at de tok naboenes frykt på alvor, og etablerte Naboutvalget.

— I utvalget har naboene vist interesse for driften og for brukerne av huset. Vi har en god tone.

Respekt og kommunikasjon

Slike etableringer møter ofte motstand. Derfor vil FunkisHuset trekke frem de positive erfaringene denne tildelingen representerer.

— Vi har gode erfaringer og et godt samarbeid. Gjensidig respekt og kommunikasjon er viktige ingredienser i alle naboforhold, sier daglig leder.

Naboutvalget består av representanter fra Trones og sentrum bydelsutvalg, Byggeklossen barnehage og Solbygget borettslag og tre naboer. I tillegg deltar styreleder og daglig leder i stiftelsen.

Hund og katt

— Vi var som hund og katt, innrømmer nabo Åge Osland.

— Det er helt klart at andre kan lære av vårt samarbeid. Blir noe lignende etablert et annet sted, så har vi mange erfaringer å dele, sier naboen.

To ganger i året møtes Naboutvalget. Representantene fra FunkisHuset forteller om deres agenda og hva de tilbyr brukerne.

— Vi orienterer hverandre om hva som skjer. Naboene forteller om eventuelle episoder. I starten var det noen tilfeller, men de har forsvunnet senere årene. FunkisHuset har vært klare på hvordan brukerne skal forholde seg til oss som er naboer. Det har hjulpet, sier Osland.

Ordfører, Stanley Wirak (Ap), i Sandnes deler ut prisen torsdag.

Tekst og bilde hentet fra Aftenbladet.no.