Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
switch

Switch

SWITCH-kampanjen handler om å påvirke brukerne til å prøve ut mindre helseskadelige inntaksmåter av rusmidler.
SWITCH-kampanjen handler om å påvirke brukerne til å prøve ut mindre helseskadelige inntaksmåter av rusmidler. For eksempel å gå over fra å ta heroinet med sprøyte til å røyke det. 

En studietur til Amsterdam i 2011 var oppstarten til SWITCH-kampanjen. Vi ble der oppmerksomme på den store forskjellen mellom Norge og Nederland når det gjelder inntaksmåte av heroin. Hele 90% røyker det i Amsterdam mens 10% injiserer. I Norge er det motsatt. Fire av fem overdosedødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte, mens det er lite dødelighet knyttet til røyking av heroin. «Switching» til heroinrøyking kan derfor bidra til å redde mange liv. Enhver heroindose som røykes og ikke injiseres, kan være et mulig forebygget overdosedødsfall.
På FunkisHuset arrangerte vi brukerseminar og fagkonferanse for å få mer kunnskap og sette fokus på problemstillingen. I 2012 løftet vi problemstillingen opp på et nasjonalt nivå og Helsedirektoratet arrangerte et bredt sammensatt rådslag. I dag er Switch kampanjen et viktig tiltak i regjeringens overdosestrategi https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-overdosestrategi-20142017. Det er også et viktig tiltak i skadereduserende og smitteforebyggende arbeid rettet mot personer som tar stoff med sprøyte.
Sprøytebruk forårsaker mange av de alvorlige infeksjonene (HIV, Hepatitt B og C m.fl.) som brukerne sliter med. En endring av brukerkulturen vil også bidra til færre alvorlige helseskader.
På FunkisHuset har en bruker designet Switch logoen som kan brukes på ulike effekter. Helsedirektoratet har sammen med FHN og FunkisHuset laget flere filmer som kan brukes i dette arbeidet. Se www.helsedirektoratet.no for ytterligere informasjon.

Les også «Er det mulig å endre rusvaner knyttet til injisering?» av Åse Odland ved FunkisHuset (PDF). 

icon-01