Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
24750

Rogaland Brann og Redning IKS mottok Funkisprisen 2018

En takknemlig Øyvind Nermoen tok imot prisen sammen med sine tre gode kollegaer.

Funkisprisen blir tildelt personer eller institusjoner som har gjort seg bemerket med positive holdninger til Funkishusets brukere og som på den måten har bidratt til å heve livskvaliteten for rusmiddelavhengige.


I år gikk prisen til Rogaland Brann og Redning IKS med Øyvind Nermoen i spissen. Gjennom sitt engasjement har Rogaland Brann og Redning IKS opparbeidet seg tillit og trygghet i miljøet. De presenterer seg selv med utsagnet "vår jobb er å redde liv. Sammen med hjelpeapparatet forsøker vi å bidra til at denne målgruppen får det best mulig."

Rogaland Brann og Redning innehar en unik kombinasjon av faglig dyktighet og gode holdninger. De viser omsorg og fleksibilitet, samtidig som de er tydelige på arbeidsforsmål. Gjennom sitt arbeid og med sine positive holdninger, bidrar de til å heve livskvaliteten til våre brukere.

Dette arbeidet er verdig en Funkispris i 2018. Gratulerer!