Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
IMG_5078

Gatejuristen

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til personer med rusproblemer.
De er tilstede på Funkishuset for gratis juridisk rådgivning til Funkishusets brukere.

Saksmottak høsten 2023:
Fredag 25. august
Fredag 29. september
Fredag 27. oktober
Fredag 24. november

Kl. 12:00-14:00