Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
IMG%200436

Funkisprisen til Karin Aspmo

Sandnes Tannklinikk ved Karin Aspmo er tildelt Funkisprisen 2016.
Funkisprisen blir tildelt personer er institusjoner som har gjort seg bemerket med positive holdninger til Funkishusets brukere og som på den måten har bidratt til å heve livskvaliteten for rusmiddelavhengige.

Tannklinikken og Karin Aspmo tok kontakt med Funkishuset i 2012 og har siden ytt lavterskelbrukerne av Funkishuset tannbehandling og tannpleie, en uvurderlig service for en gruppe mennesker som ofte har vansker med å oppsøke denne typen behandling.

I begrunnelsen for prisen heter det blant annet at Karin Aspmo har vært til stede på FunkisHuset én gang pr måned. Hun er blitt et kjent ansikt for brukerne. Hun skaffer til veie tannbørster, tannkrem, tabletter mot munntørrhet og lim til proteser.

Tannklinikken bidrar med en god del av disse produktene, men Karin kontakter også produsenter og ber om sponsing. Hun gir råd og veiledning om tannpleie og fletter inn enkle råd om kosthold. Dette gjør hun på en respektfull og forståelig måte, Sandnes tannklinikk tar rusmiddelavhengige på alvor og møter de på en forbilledlig måte.

Tekst og bilde hentet fra Aftenbladet.no.