Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
Funkishuset_DSC2654

Funkishuset reduserer overdosetallene

Ferske tall fra politiet viser at antall overdoser går ned i Sandnes. Funkishuset får deler av æren.
I følge politiets oppsummering av fjoråret har antall overdoser blitt redusert i Sandnes. De fem overdosene som ble meldt skjedde den første delen av året, og etter august ble det ikke registrert noen. Politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen uttalte i forrige utgave av Sandnesposten at Funkishuset har deler av æren. Leder av Funkishuset, Åse Odland, er glad for politiets uttalelser.

- Det er gledelig at politiet har denne oppfatningen, og den stemmer med de erfaringene vi har gjort oss etter etableringen, sier hun. 
2003 var et av de mørkeste årene i forhold til overdoser. Da ble det meldt om åtte tilfeller.

Odland sier det er flere årsaker til at antall overdoser går ned.

- Årsaken er todelt. Etableringen av Funkishuset har nok hjulpet. Vi gir undervisning i førstehjelp, og et helsetilbud til miljøet. Den andre hovedårsaken er at flere i narkotikamiljøet har kommet seg videre i systemet, blant annet gjennom legemiddelassistert behandling, sier hun. 
Også når det gjelder vinningsforbrytelser er utviklingen positiv. Politiet mener at nedgangen i denne typen forbrytelser har sammenheng med tilgangen på narkotika. 
- Det som er svært gledelig er at opplysning hjelper, sier Odland.

At Funkishusets arbeid skulle gi resultater etter så kort tid var noe Odland hadde håpet.

- Erfaring fra andre steder viser at slike lavterskeltilbud er effektive. Det er tross alt derfor myndighetene ønsker å etablere dette. Nå tror og håper vi at den positive utviklingen fortsetter, sier hun. 
Funkishuset har ikke hatt noe formelt samarbeid med politiet. 
- Vi har hatt et samarbeidsmøte, men ellers svært lite kontakt. Men de er klar over oss, og henviser nok en del mennesker videre til oss, sier Odland.

Tekst: Sandnesposten