Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
14780

Denne kan være forskjellen på liv og død

Framover skal personer i og rundt rusmiljøet utstyres med Nalokson nesespray. Ved Funkishuset håper Åse Odland prøveprosjektet redder liv framover.
– Erfaringene fra Oslo og Bergen er svært gode. Nå skal nesesprayen også testes ut i Sandnes, sier Åse Odland ved Funkishuset i Sandnes.

Onsdag denne uken markeres verdens overdosedag med arrangementer både i Sandnes og Stavanger (se program i egen faktaboks). I den anledning kommer helsemister Bent Høie (H) for å åpne Nalokson nesespray-prosjekter i Sandnes og Stavanger. Nalokson-prosjektet er en del av den nasjonale overdosestrategien og har som mål å redusere antall overdosedødsfall.

Til nå har prosjektet vært testet ut i Oslo og Bergen med gode resultater. Nalokson virker mot opioider som finnes i flere rusmidler, deriblant heroin. Nalokson skal gis til brukere, pårørende og ansatte i gatenære tiltak som et virkemiddel i kampen mot nye overdosedødsfall.

– På denne måten kan de som er tilstede ved en overdose redde liv før ambulansen kommer, sier Odland og understreker at en fortsatt alltid skal tilkalle ambulanse før en bruker nesesprayen.

Bedring

Ifølge statistikken dør rundt 260 personer årlig av overdose i Norge. På lokalt nivå døde 14 personer i Sandnes av overdose i perioden 2010 til 2014. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa.

– Utviklingen går heldigvis rett vei. Vi skal ikke lenger tilbake enn årene rundt 2003 og 2004 før avisene titt og ofte skrev om overdosedødsfall i Sandnes. Hjelpeapparatene har blitt mye bedre siden den gangen. I tillegg er det sjeldent med heroin i Sandnes. Det er noe miljøet ikke ønsker, sier Odland.

Det bekreftes også av flere fra rusmiljøet ved Funkishuset Sandnesposten snakket med mandag ettermiddag.

– Personer som har forsøkt å selge heroin i Sandnes har mer eller mindre blitt jaget bort, sier én av brukerne.

– Tidligere var det langt færre plasser å henvende seg for å få hjelp. Det har blitt bedre, sier en annen av brukerne ved Funkishuset.

Switch

Sandnes har over flere år oppfordret brukerne til å innta rusmidler på mindre helseskadelig måte. Prosjektet kalles Switch og har som mål å få brukerne til å gå over fra å ta heroinet med sprøyte til å røyke det. En slik endring reduserer overdosefaren radikalt og også faren for å bli smittet av infeksjonssykdommer som hepatitt og hiv. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte.

– Stoffet og brukerne finnes i samfunnet. Selvsagt er det ikke bra å bruke rusmidler, men om vi i hvert fall får brukerne til å innta stoffer på en mindre helsefarlig måte, har vi tatt et steg i riktig retning, sier Odland som gleder seg over at også kommunen trør til i sterkere grad for å redusere antall overdoser.

Nylig startet nemlig arbeidet med å lage en handlingsplan med mål og tiltak for å redusere antall overdoser og sikre god samhandling mellom de ulike aktørene.

– Mye bra har skjedd de siste årene. Det er flere ruskonsulenter og kommunen er på rett vei med tanke på botilbud til denne gruppen, sier Odland.

Tekst og bilde: Sandesposten.no