Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
ragnhild

Årets sykepleier - med hjartet på rette staden

Ragnhild Klungtveit ble årets sykepleier i Rogaland.
Denne artikkelen ble første gang publisert i NSF Lokalen 2-2016

"En sykepleier man ønsker å møte samme hvilke utfordringer eller helseproblemer man har". Slik blir årets sykepleier i Rogaland Ragnhild Klungtveit beskrevet av forslagsstilleren.  NSF Lokalen inviterte seg til Funkishuset for å bli bedre kjent med prisvinneren.  

MED HJARTE PÅ RETTE STADEN

«En sykepleier man ønsker å møte samme hvilke utfordringer eller helseproblemer man har».  Slik lød deler av Annvor Kyllingstad Undheims redegjørelse for hvorfor Ragnhild Klungtveit burde få prisen som Årets sykepleier i Rogaland.  NSF Lokalen inviterte seg til en samtale med prisvinneren og kan stille seg fullt og helt bak fylkesstyrets avgjørelse.  En mer verdig vinner skal man lete lenge etter!

VELKOMMEN  til Funkishuset»! Ragnhild tar imot NSF Lokalen med et varmt smil og er i gang med omvisning i det som er hennes stolthet – både som bygning, arbeidsplass og innhold – før vi får hengt av oss jakka.  Bakgrunnen for vårt besøk var at vi var vitne til at en ydmyk og stolt sykepleier mottok prisen for Årets sykepleier i Rogaland til stående applaus fra over 100 kollegaer et par uker tidligere.  Nå ønsket vi at NSF Lokalens lesere skulle bli bedre kjent med hun som alle ønsker å møte, uansett hva de feiler.

Vi hadde ikke lyttet mange minuttene før vi skjønte hva Annvor mente.

Om å være heldig

-          Jeg er utrolig heldig som får lov å jobbe med noe så meningsfullt som det å være sykepleier på Funkishuset og er svært takknemlig for alle de gode øyeblikkene arbeidet gir meg.  Jeg bryr meg virkelig om brukerne våre og er ydmyk over den tilliten som blir oss til del i samtaler og samvær.  Jeg er genuint opptatt av den enkelte bruker: Hvem er du egentlig, bak påkledningen, rusen og atferden?  Ved å være åpen og by på seg selv får du mangfold igjen.  Og jeg lærer masse av dem. Våre brukere har spisskompetanse om livet på gata  Ikke minst om det å være rusavhengig. Forutsetningen for å lære at vi selv er nysgjerrige på en god måte.

Det gikk ikke mange sekundene fra vi stilte det første spørsmålet om hvem Ragnhild Klungtveit egentlig er, før hun hadde penset over på det hun mener det er viktigst å fremheve, nemlig de rusavhengige.

Årets sykepleier opplevde det som å vinne iLOTTO  når hun i 2009 fikk tilbud om stilling som fagansvarlig sykepleier ved Funkishuset

-          Da hadde jeg vært ti år ved en annen rusinstitusjon i Sandnes. Det var flotte år med varierte oppgaver som besto i alt fra skjerming til bo-oppfølging og hjemmebesøk med vaktmesterens røde lastebil.  Samtidig kjente jeg mot slutten at jeg var moden for et skifte.

 

 Om Funkishuset

Funkishuset eies av en privat stiftelse og drives av seks kommuner i nærregionen. Det er et helse- og omsorgstilbud til rusavhengige over 18 år.  Du kan komme ruset, men har ikke anledning til å ruse deg mens du er på huset. Det stilles få krav, men husregler og struktur gir trygge rammer.

-          Det skal være lett for våre brukere å komme innom for et sårstell, et måltid mat, en dusj, massasje, legetilsyn, kurs i førstehjelp, noen rene klesplagg eller en drøs.  Å kunne være los forutsetter at vi har noen å lose. Ved å ikke stille krav kan vi lettere komme i en slik posisjon.  Omsorg, åpenhet, interesse og tålmodighet gjør at vi kan etablere et tillitsforhold som gjør at de lytter til oss når vi veileder dem til fastlege, ruskonsulenter eller andre instanser i hjelpeapparatet.Funkishuset gir også injeksjonsveiledning, samt er i overdoseberedskap.

Foruten Ragnhild består staben på Funkishuset av ytterligere en psykiatrisk sykepleier, vernepleier, sosionom som er daglig leder og en stilling som husmor/kjøkkenansvarlig.

-          Sistnevnte er utrolig viktig for oss.  Vi legger stor vekt på å bruke alle sansene i våre i møte med brukerne.  Når du har gått i amfetaminrus i tre døgn uten søvn er det utrolig hvordan god matlukt kan virke beroligende på en rastløs sjel.   Også et innbydende hus som legger vekt på estetikk vil påvirke hvordan brukerne har det og oppfører seg. Vi har vært så heldige at en naprapat tilbyr gratis massasje ved jevne mellomrom.  Mange av våre brukere har mye stress i kroppen og det er utrolig å se hvilken helse- og velværemessig effekt som ligger i det å bli tatt på uten krav om gjenytelse.

I snitt er 320 unike brukere innom huset pr. år.  DagligREGISTRERER  de mellom 30-40 besøkende.

Om å bli årets sykepleier

Ragnhild anser prisen som årets sykepleier til også å være en anerkjennelse av det arbeidet Funkishuset står for.

-          Det var utrolig kjekt og da nyheten ble kjent var det like stor glede hos våre brukere som hos meg og det øvrige personalet.  De syntes det var kjempestas. Både de og jeg vet at det har stor betydning at NSF synliggjør sin verdsetting for huset og arbeidet i rusomsorgen på en slik måte.

Som fagansvarlig sykepleier er hun opptatt av at Funkishuset skal være en trygg plass for de ansatte og en trygg plass for brukerne å komme.  Videre anser hun det som viktig å være oppdatert på fagfeltet og bidra i å etablere gode rutiner. 

-          Men minst like viktig som rutiner er det at vi ikke går i samme spor hele tiden. Kollegiet er preget av nytenkning og vi er ikke redde for å prøve ut nye ting. Jeg vil berømme kolleger for god «drive» og smittende engasjement.

At hennes kollegaer nominerer henne til årets sykepleier tyder på at hun har lykkes med å fremstå som den sykepleierenhun ønsker å være.

NSF Rogaland gratulerer!

 

Intervjuet;

Navn:  Ragnhild Klungtveit
Alder; 46
Aktuelt;  Årets sykepleier i Rogaland
Liker å gjøre på fritiden:  Sykle,BESØKE  barndomshjemmet på Jelsa og samvær med familie og
venner
Beskriv deg selv med tre ord:  Omsorgsfull, åpen og tilstede .
Livsmotto:     «Minne kan gjera det småe stort»