Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt

Rusfaglig Forum

11.03.2019

Rusfaglig Forum tirsdag 19. mars

«Historien om Siw» og «De hjelpeløse hjelperne»

MER
28.11.2018

Rusfaglig Forum tirsdag 22. januar

«Nå kommer pakkeforløpene for psykisk helse og rus»

MER
17.10.2018

Rusfaglig Forum tirsdag 6. november

«Stayer-studien – ting blir bedre, men det tar tid»

MER
23.01.2018

Narkotikaprogram med domstolskontroll - presentasjon

Her kan du laste ned Kriminalomsorgens presentasjon fra Rusfaglig forum 10. april

MER
23.01.2018

Rusfaglig Forum tirsdag 10. april

«Narkotikaprogram med domstolskontroll v/ Rogaland friomsorgskontor»

MER
23.01.2018

Rusfaglig Forum tirsdag 20. februar

«Ett kjønnsperspektiv på rusbehandling, med særskilt fokus på kvinner med rushistorikk»

MER
12.05.2016

Rusfaglig Forum tirsdag 19. september

Hva er en spiseforstyrrelse?

MER
12.05.2016

Rusfaglig Forum tirsdag 5. september

Narkotikabruk på gateplan – presentasjon av langtidsoppfølging v/ seniorforsker Linn Gjersing

MER
20.01.2017

Rusfaglig Forum 23. mai

«Tvang og omsorg i rusfeltet. Hva sier lovgivningen, og hvilke verdier ligger til grunn for reguleringen?» av jurist Solveig Riska Hodne

MER
16.01.2017

Rusfaglig Forum ved Funkishuset 2017

Her får du oversikt over foredrag og faglige presentasjoner hos oss.

MER
20.01.2017

Rusfaglig Forum 28. mars

«De nye psykoaktive stoffene» av lege Tone Kristin Risdal

MER
20.01.2017

Rusfaglig Forum 28. februar

Voldtektsmottaket i Sør-rogaland presenterer sitt arbeid

MER
18.01.2017

Presentasjon fra Rusfaglig Forum

Se presentasjonen fra foredraget Torgeir Gilje-Lid holdt under Rusfaglig Forum hos oss tirsdag 17. januar

MER
16.01.2017

Velkommen til Rusfaglig Forum

Sammen med Torgeir Gilje-Lid inviterer vi til rusfaglig forum tirsdag 17. januar 2017 kl 09.00-11.00.

MER
16.01.2017

Rusfaglig Forum ved Funkishuset våren 2017

Her får du oversikt over foredrag og faglige presentasjoner hos oss.

MER
13.10.2016

Rusfaglig forum

Sammen med samarbeidspartnere og andre inviterte aktører vil det arrangeres foredrag og faglige arrangementer på Funkishuset.

MER
Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Tel: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.no
Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes /
Tel: 960 15 641 /
E-post: post@funkishuset.no