Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
RusfagligForum27_februar

Rusfaglig Forum tirsdag 27. februar

Velkommen til RUSFAGLIG FORUM med tema: «Selvmord - hvorfor skal vi snakke om det?»


Rundt 600 mennesker dør i selvmord hvert år. Personer med rusrelaterte utfordringer er intet unntak, og hvilken rolle spiller rusen i forhold til selvmordsproblematikken?. Hva kan vi gjøre for at samfunnet blir tryggere for de som tenker på selvmord? Målet med dette rusfaglige forumet er at vi alle blir litt tryggere i forhold til å snakke om tema selvmord og selvmordstanker

Ole Johan Rosenstrøm (T.V) er ambassadør for LEVE Rogaland. Han vil gi oss en presentasjon om selvmordsforebygging. Han skal snakke om sitt eget engasjement, statistikk, årsaker og myter. Samt hvilken hjelp som finnes. 

Geir Fiskå (T.H), psykologspesialist og psykologfaglig rådgiver i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Helse Stavanger. «Hvordan rusbruk påvirker risikoen for selvmord?»

Vi legger opp til dialog og spørsmål, og det blir tid til ettertanke og refleksjoner. 

Dato: tirsdag 27. februar
Klokken: 12.00 - 14.00

Sted: Funkishuset 
Eidsvollgata 44

Påmelding med ca antall fra hver arbeidssted:
post@funkishuset.no