Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt
logo
Meny
funkis

Rusfaglig Forum tirsdag 10. april

Tirsdag 10. april 2018 kl 09.00 inviterer vi til Rusfaglig Forum på Funkishuset.

«Narkotikaprogram med domstolskontroll  v/ Rogaland friomsorgskontor» er tema for denne gang. 

Innledere er Åse Berg, Silje Skoie, Hilde Hamre og Merethe Bauge.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er en straffereaksjon som innebærer at domfelte som soner, skal bo i sin hjemkommune og benytte seg av allerede eksisterende hjelpetilbud og økonomiske ytelser etter helse - og sosiallovgivninger.

For at DN skal være hensiktsmessig og gi en reell mulighet for endring er det mange faktorer som spiller inn, og dette vil være svært varierende fra sak til sak. 

Vi håper dette kan bli starten på et godt samarbeid mellom hjelpeapparatet og aktører rundt den domfelte.

Velkommen!