Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Tel: 51 68 13 50  / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt

Rusfaglig Forum ved Funkishuset våren 2017

17. januar Torgeir Gilje Lid – fastlege og spesialist i allmennmedisin, doktorgrad på alkoholrelaterte helseproblem i allmennpraksis. Tema : Rus og helse – i det lange løp.


28. februar – Adm. Lege Kristin Eide – Olufsen med kollega – Voldtektsmottaket (VM) presentasjon av tilbudet.


28 mars. Tone Kristin Risdal- lege ved Rogaland A-senter. Tema; nye rusmidler.


Vi har også invitert inn Solveig Hodne Riska - Universitetslektor innen helserett fra universitet i Stavanger. Hun har mye kunnskap å bidra med innen det juridiske feltet i rusomsorgen. Kommer tilbake med dato! Følg med!
Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Tel: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.no
Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes /
Tel: 960 15 641 /
E-post: post@funkishuset.no