Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Tel: 51 68 13 50  / Mobil: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.nokontakt

Rusfaglig Forum tirsdag 5. september


Tirsdag 5. september klokken 09.00-11.00 blir det nytt rusfaglig forum.

Linn Gjersing er ansatt ved Avdeling for rusmiddeltiltak i Folkehelseinstituttet (tidligere Sirus). Hun har i en årrekke intervjuet narkotikabrukere i norske byer på gata og på ulike lavterskeltiltak. Målgruppen er personer som har brukt illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler siste fire uker. I 2013 var de i Sandnes og Stavanger for første gang og denne undersøkelsen gjentas nå i september. De ble intervjuet om rusbruk, debut, finansiering, priser, overdoser m.m. Hun har derfor god kunnskap om rusbruk både nasjonalt og lokalt.
Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes / Tel: 960 15 641 / E-post: post@funkishuset.no
Eidsvollgate 45 / 4307 Sandnes /
Tel: 960 15 641 /
E-post: post@funkishuset.no